Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden (stand: 15-08-2019)

#c408

6. Bij het terugbrengen van de fiets dient de kopie van deze huurovereenkomst die bestemd is voor de huurder getoond te worden, zodat hierop de terugbrenging bevestigd en eventuele defecten aan de fiets gedocumenteerd kunnen worden.

7. Radstation® Münster is enkel in geval van opzet of grove nalatigheid aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrekkige bedrijfsveiligheid van de fiets en onderdelen daarvan.

8. Bij een verkeersongeval of een andere schadeveroorzakende gebeurtenis of bij verlies of beschadiging van de fiets dient Radstation® Münster onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. Tegelijkertijd dient contact opgenomen te worden met het dichtstbijzijnde politiebureau om het ongeval te registreren of aangifte te doen.

9. De huurder is jegens Radstation® Münster aansprakelijk voor alle schade die aan de gehuurde fiets ontstaat nadat deze aan hem/haar is overgedragen, ongeacht of deze schade wordt vergoed door de verzekering van Radstation® Münster (Europäische Reiseversicherung AG, München) of door een derde. Vergoedingen van derden worden in mindering gebracht. 

10. De exclusieve bevoegde rechtbank voor commerciële partijen of partijen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, is Münster.

11. Tenzij anders is overeengekomen, staan de fietsen op de eerste huurdag tot 14.00 uur voor u klaar. U hebt de mogelijkheid om uw bestelling tot 5 dagen vóór de eerste huurdag kosteloos te verminderen of te annuleren. Daarna brengen we 50% van het verlies in rekening.